QTSC IT Park, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Orbital là kẻ gây rối trong thị trường văn phòng phát triển bất động sản. Orbital được tạo ra để cung cấp cho khách thuê một môi trường làm việc linh hoạt và công nghệ tiên tiến tại trung tâm CNTT đang phát triển nhanh nhất của TP.HCM.

W3W:///drill.celebrate.title

ĐẶT LỊCH THAM QUAN