Một lời cảm ơn lớn đến thành viên của chúng tôi, Hiệp hội tài trợ Việt Nam khi nhận được khoản tín dụng trị giá US$50 triệu từ HSBC Singapore 🙌
Như chia sẻ của Regina Lee, Giám đốc Khối Ngân hàng Thương mại, HSBC Singapore,
“𝘍𝘶𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘚𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘴 𝘢𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘳𝘰𝘸𝘵𝘩 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘸 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘺 𝘪𝘯 𝘚𝘰𝘶𝘵𝘩𝘦𝘢𝘴𝘵 𝘈𝘴𝘪𝘢, 𝘣𝘺 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘨𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴 𝘵𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘵𝘰 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘯𝘪𝘦𝘴.”
Khoản tín dụng này sẽ cho phép công ty chuyển nguồn vốn thông qua các giải pháp cho vay linh hoạt phù hợp cho nhiều phân khúc DNVVN tại năm thị trường Đông Nam Á của họ.
Đối với toàn bộ bài báo: Hiệp hội tài trợ vay HSBC 50 triệu USD để thúc đẩy tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Forbes Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.