CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Sentry tôn trọng quyền riêng tư của tất cả các vị khách của chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về khách của mình.

1.THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP.

Chúng tôi thu thập thông tin có thể nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng, địa điểm, v.v. (“Dữ liệu Cá nhân”) chỉ khi bạn hoặc bởi một bên tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. bên thứ ba (chẳng hạn như công ty du lịch) thay mặt bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi dữ liệu được cung cấp thông qua các biểu mẫu trên trang web, ứng dụng di động, qua điện thoại, qua thư tay hoặc e-mail hoặc gặp trực tiếp.

Trang web này không thu thập, lưu hoặc lưu trữ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào từ bạn trong khi bạn chỉ duyệt trang web này, trừ khi bạn tự nguyện và cố ý cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: bằng cách đặt chỗ trực tuyến hoặc yêu cầu thêm thông tin).

Máy chủ của chúng tôi tự động thu thập một số thông tin kỹ thuật, phi cá nhân khi bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu kỹ thuật có thể bao gồm vị trí, loại trình duyệt, hệ điều hành, lượt xem trang và số lần nhấp, dữ liệu vị trí, địa chỉ IP, ID thiết bị duy nhất và URL giới thiệu.

SỬ DỤNG THÔNG TIN.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện mục đích mà dữ liệu được cung cấp hoặc theo cách khác được nêu trong chính sách này. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để:

Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ email quảng cáo hoặc tiếp thị nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc nhấp vào liên kết “chọn không tham gia” hoặc “hủy đăng ký” trong các email đó. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiếp tục liên hệ với bạn để cung cấp thông tin liên quan về các đặt phòng trước đây hoặc sắp tới của bạn với chúng tôi và trạng thái của tài khoản khách hàng thân thiết.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu sử dụng mà chúng tôi thu thập vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm cả việc cải thiện, duy trì và vận hành các trang web cũng như dịch vụ của chúng tôi.

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không bán bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào. Chúng tôi chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khi cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích sử dụng được phép được mô tả trong phần “SỬ DỤNG THÔNG TIN” của chính sách này. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với:

BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Sentry cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sở hữu và trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa lớp cổng bảo mật (SSL) để giúp bảo vệ quyền riêng tư của thông tin thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, email và các thông tin nhạy cảm khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

COOKIES VÀ HỒ SƠ

Sentry và bộ phận tiếp thị của chúng tôi có thể sử dụng cookie, pixel vô hình, đối tượng được chia sẻ cục bộ (tức là cookie liên tục) và bọ web để lấy thông tin về khách truy cập trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng Ứng dụng. Chúng tôi sử dụng cookie trên các trang web và ứng dụng của mình để cá nhân hóa nội dung hiển thị cho bạn, lưu giữ thông tin như ngày tháng và lựa chọn phòng khi bạn tiến hành quy trình đặt phòng, cho phép bạn đăng nhập dễ dàng hơn và theo dõi phản hồi đối với quảng cáo của chúng tôi.

Bạn có thể đặt máy tính cảnh báo mỗi khi cookie được gửi hoặc tắt tất cả cookie thông qua trình duyệt của bạn. Kiểm tra menu Trợ giúp của trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị di động tích hợp của bạn để tìm hiểu cách thực hiện. Một số thiết bị di động lưu trữ cookie không chỉ ở các khu vực được kết nối với trình duyệt mà còn ở các khu vực dành riêng cho ứng dụng mà cài đặt trình duyệt không thể kiểm soát được. Kiểm tra các tùy chọn cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động của bạn để tìm hiểu cách quản lý hoặc xóa cookie có thể được lưu trữ ở những khu vực khác này. Nếu bạn không chấp nhận cookie, một số tính năng, dịch vụ hoặc hoạt động có sẵn trên các trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng xấu và bạn không thể thực hiện một số giao dịch nhất định, sử dụng một số chức năng nhất định và truy cập một số nội dung nhất định. Lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie khác với lựa chọn chấp nhận/từ chối email của bạn.

Chúng tôi cũng phân phát quảng cáo thông qua công nghệ quảng cáo của bên thứ ba. Trong quá trình phân phối quảng cáo của chúng tôi cho bạn, cookie liên tục của bên thứ ba, gif rõ ràng hoặc gif đèn hiệu có thể được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn để giúp quản lý quảng cáo trực tuyến của chúng tôi, nhận biết khi một thiết bị truy cập trang web của chúng tôi, tìm hiểu quảng cáo nào mang lại cho người dùng đến các trang web của chúng tôi và theo dõi xem việc đặt chỗ có được thực hiện hay không. Thông tin mà các nhà cung cấp dịch vụ phân phối quảng cáo của chúng tôi và chúng tôi thu thập thông qua công nghệ này không thể nhận dạng cá nhân nhưng được sử dụng để tạo một hồ sơ ẩn danh cho phép nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu đến bạn và sở thích của bạn trên mạng phân phát quảng cáo.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Xin lưu ý rằng mỗi trang web của bên thứ ba có sẵn thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi đều có các thực tiễn thu thập dữ liệu và quyền riêng tư riêng biệt. Chúng tôi không có quyền kiểm soát, trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các trang web bên thứ ba này hoặc các chính sách hoặc nội dung hiện hành của họ. Sentry không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trên các trang web của bên thứ ba.

CHÍNH SÁCH TRẺ EM

Các trang web và dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em. Nếu chúng tôi được thông báo hoặc phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 15 tuổi đã gửi Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa thông tin.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian. Chúng tôi sẽ luôn đăng phiên bản hiện tại của chính sách này trên các trang web của mình và sẽ cho biết ở đầu chính sách ngày mà phiên bản mới nhất có hiệu lực. Vui lòng xem lại chính sách này theo thời gian để cập nhật các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Thư: 15 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chú ý: Lính gác

Hỗ trợ email: Community@thesentry.com.vn

Đặt phòng qua email: leasing@thesentry.com.vn

Số điện thoại: +84 969 067 845