YÊU CẦU/PHẢN HỒI

Mọi thắc mắc vui lòng hỏi lễ tân cũng như chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và cung cấp đúng chất liệu cho quý khách hàng. Cảm ơn vì sự bất tiện này.

E-mail: Community@thesentry.com.vn

Điện thoại: +84 969 067 845

Liên lạc khẩn cấp: 028 7108 7939