Những người trong ngành nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh có những yếu tố tạo nên một Thung lũng Silicon tiếp theo: một hệ thống giáo dục nặng về toán và khoa học, một ngành công nghiệp gia công phần mềm có tuổi đời hàng thập kỷ đã tạo ra vô số kỹ sư tài năng và rẻ tiền cũng như những lợi ích của việc mở rộng kinh tế Việt Nam, mà năm ngoái là một trong những năm nhanh nhất trên khắp châu Á. Bình Trần, người đồng sáng lập Ascend Vietnam Ventures, người đã trở về từ Bay Area cùng gia đình vào năm 2020, cho biết: “Việt Nam mới vượt xa những gì người nước ngoài hiểu được. “Đây là một thị trường rất dễ tiếp cận và ngôn ngữ không phổ biến. một rào cản lớn…bạn sẽ thấy rất nhiều tài năng trẻ khao khát tham gia vào công ty khởi nghiệp của bạn.”

Bình Trần, người đồng sáng lập Ascend Vietnam Ventures, người đã trở về từ Bay Area cùng gia đình vào năm 2020, cho biết: “Việt Nam mới vượt xa những gì người nước ngoài hiểu được. “Đây là một thị trường rất dễ tiếp cận và ngôn ngữ không phổ biến. một rào cản lớn… bạn sẽ thấy rất nhiều tài năng trẻ khao khát tham gia vào công ty khởi nghiệp của bạn.”

Đối với toàn bộ bài báo: Nhân tài Thung lũng Silicon đang giúp Phát triển Trung tâm Khởi nghiệp của Việt Nam(scmp.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.