ĐỊA ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI

Sentry là một không gian văn phòng linh hoạt theo định nghĩa.

Chúng tôi có hơn 70 công ty khởi nghiệp và công ty đã thành lập trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ thông tin, tài chính, sáng tạo, đầu tư mạo hiểm và thương mại điện tử.

Khoảng 45% trong cộng đồng thành viên của chúng tôi bao gồm các công ty khởi nghiệp công nghệ, 18% bao gồm các quỹ đầu tư và công ty VC, và 37% từ thương mại điện tử, FMCG và truyền thông — tạo ra một hệ sinh thái gồm các công ty có mô hình kinh doanh tương tự.

GIẢI PHÁP LINH HOẠT

Cho dù bạn là nhóm gồm 1 hay 100 người, chúng tôi có mọi thứ bạn cần.

Văn phòng ảo

Văn phòng plug-and-play, trang bị đầy đủ cho các nhóm thuộc mọi quy mô.

CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI