CÁC VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TÔI

Sentry là một không gian văn phòng linh hoạt theo định nghĩa.

Chúng tôi có hơn 70 công ty khởi nghiệp và các công ty thành lập trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ thông tin, tài chính, sáng tạo, đầu tư mạo hiểm và thương mại điện tử.

Khoảng 45% trong cộng đồng thành viên của chúng tôi bao gồm các công ty khởi nghiệp công nghệ, 18% bao gồm các quỹ đầu tư và các công ty VC, và 37% từ thương mại điện tử, FMCG và truyền thông - tạo ra một hệ sinh thái các công ty có mô hình kinh doanh tương tự.

GIẢI PHÁP LINH HOẠT

Cho dù bạn là nhóm 1 hay 100, chúng tôi có mọi thứ bạn cần.

CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI

Khởi nghiệp Công nghệ & CNTT

Đầu tư & Vốn mạo hiểm

Thương mại điện tử, FMCG & Truyền thông