QTSC IT Park, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Orbital là một kẻ đột phá trong thị trường văn phòng phát triển bất động sản. Orbital được thành lập để cung cấp cho người thuê một môi trường làm việc linh hoạt và công nghệ tiên tiến tại trung tâm CNTT phát triển nhanh nhất của Thành phố Hồ Chí Minh.

W3W: ///drill.celebrate.title

ĐẶT MỘT CHUYẾN DU LỊCH